UdG - Pràctiques en empresa
Identificador
Contrasenya
Dissabte, 23 de Març de 2019  

Alta d'empreses o institucions
 

Forma jurídica: *
Nom: *
Tipus de document: Número de document: *
Adreça postal: * Codi postal: *
Població: * Telèfons: *
Comarca: * País: *
Adreça electrònica: * Fax:
Repetiu l'adreça electrònica: * Pàgina web:
Logotip:    

(en format JPG, JPEG o GIF)
 
Dades de la persona que representa legalment l'empresa o institució (1)
 
Tractament: *
Nom: * Cognoms: *
NIF: * Càrrec ocupat: *
 
Dades de la persona de contacte (2)
 
Tractament: *
Nom: * Cognoms: *
Adreça electrònica: * Càrrec ocupat: *
Repetiu l'adreça electrònica: * Telèfon: *
Unitat / Secció: *    
 
Dades d'identificació en el sistema
 
Identificador: *  
Contrasenya: * (mínim 8 caràcters)
Repetiu la contrasenya: * (mínim 8 caràcters)


* Dades obligatòries.
(1) Dades confidencials, aquesta informació constarà només en la documentació de l'estada.
(2) Les dades de la persona de contacte no constaran en cap documentació, només s'usaran per contactar-vos.

 

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) li oferim la informació següent sobre el tractament de les seves dades:

Responsable del tractament

Universitat de Girona

Finalitat del tractament

Registre de les empreses o institucions interessades en acollir alumnes en pràctiques i tramesa d'informació.

Legitimació

Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya

Destinataris

Les dades no es comuniquen a terceres persones.

Drets de les persones

Els interessats poden exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra adreça.

Reclamació

Els interessats es poden dirigir a l'autoritat de control per presentar les reclamacions que considerin oportunes

Informació addicional

Informació addicional i detallada sobre el tractament de dades es troba disponible a Més informació

 


Universitat de Girona