UdG - Pràctiques en empresa
Identificador
Contrasenya
Divendres, 20 d'Abril de 2018  

Alta d'empreses o institucions
 

Forma jurídica: *
Nom: *
Tipus de document: Número de document: *
Adreça postal: * Codi postal: *
Població: * Telèfons: *
Comarca: * País: *
Adreça electrònica: * Fax:
Repetiu l'adreça electrònica: * Pàgina web:
Logotip:    

(en format JPG, JPEG o GIF)
 
Dades de la persona que representa legalment l'empresa o institució (1)
 
Tractament: *
Nom: * Cognoms: *
NIF: * Càrrec ocupat: *
 
Dades de la persona de contacte (2)
 
Tractament: *
Nom: * Cognoms: *
Adreça electrònica: * Càrrec ocupat: *
Repetiu l'adreça electrònica: * Telèfon: *
Unitat / Secció: *    
 
Dades d'identificació en el sistema
 
Identificador: *  
Contrasenya: * (mínim 8 caràcters)
Repetiu la contrasenya: * (mínim 8 caràcters)

[Protecció de dades]

* Dades obligatòries.
(1) Dades confidencials, aquesta informació constarà només en la documentació de l'estada.
(2) Les dades de la persona de contacte no constaran en cap documentació, només s'usaran per contactar-vos.

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa de que les dades de caràcter personal facilitades s’incorporaran en el fitxer Borsa de treball i pràctiques UdG.

La Secretaria General de la Universitat de Girona tractarà les dades personals d’aquesta sol·licitud exclusivament per a la gestió de les ofertes de treball i de les pràctiques dels alumnes.

El titular dóna consentiment per que les seves dades personals puguin ser cedides a empreses públiques i privades per les finalitats vinculades a ofertes de treball i pràctiques en empreses amb les que la universitat tingui signat acords de col·laboració.

El titular de les dades pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant escrit adreçat al responsable del fitxer: Secretaria General de la Universitat de Girona. Plaça Sant Domènec, 3 17071- Girona.

 


Universitat de Girona